Susta parte dos critérios para elegibilidade ao BPC durante a crise da COVID